המשחק האחרון Mazal Tov to Michel Bankier (Milwaukee, Wisconsin) of YUConnects & Alexander Israel (Syosset, New York) 1,597 # התאמה