המשחק האחרון Mazal Tov to Felise Dezen (New York, New York) & Dr Ruslan Goldman (East longmeadow, Massachusetts) of JRetroMatch שידוך מוצלך מספר # 2,242

======================