המשחק האחרון Mazal Tov to Tova Wallach (Passaic, New Jersey) & Mordechai Milch (Pittsburgh, Pennsylvania) 1,444 # התאמה