המשחק האחרון Mazal Tov to Hadar Komem (Brooklyn, New York) & Menachem Cohen (Brooklyn, New York) שידוך מוצלך מספר # 1,699

======================