המשחק האחרון Mazal Tov to Sarah Sones (Beit El, Yehuda (Judea)) & Dovid Winer (Beit Shemesh, Beit Shemesh) 1,548 # התאמה