המשחק האחרון Mazal Tov to Lauren Melman (Cedarhurst, New York) of YUConnects & Jeremy Moldovan (West Hempstead, New York) of YUConnects שידוך מוצלך מספר # 1,998

======================