המשחק האחרון Mazal Tov to Elizabeth Carmen (New York, New York) of YUConnects & Colin Bergman (London, London) שידוך מוצלך מספר # 1,649

======================