המשחק האחרון Mazal Tov to Lucy Macleod (London, Middlesex) & Gideon Radivan (London, Herts) 1,425 # התאמה