המשחק האחרון Mazal Tov to Shoshanah Altman-Shafer (Chicago, Illinois) of JChicago & Geffen Moser (Chicago, Illinois) שידוך מוצלך מספר # 2,058

======================