המשחק האחרון Mazal Tov to Dafna Schindler (Kew Gardens Hills, New York) & Michael Hoenig (Fresh Meadows, New York) 1,574 # התאמה