המשחק האחרון Mazal Tov to Hodaya Keisar (Rehovot, Rehovot) & Robert Rubinson (Tel Aviv, Tel Aviv) שידוך מוצלך מספר # 1,686

======================