המשחק האחרון Mazal Tov to Avigayle Adler (Jerusalem, Jerusalem) & David Katz (Modiin, Modiin) שידוך מוצלך מספר # 1,622

======================