המשחק האחרון Mazal Tov to Hana Fusman (Tel Aviv, Tel Aviv) & Yaron Trink (Beit Shemesh, Beit Shemesh) שידוך מוצלך מספר # 2,136

======================