המשחק האחרון Mazal Tov to Miriam Afrah (Baltimore, Maryland) & Scott Sperling (Boston, Massachusetts) 1,377 # התאמה