המשחק האחרון Mazal Tov to Chaya Kamionski (Tarzana, California) of YUConnects & Reuvie Goodwin (San Diego, California) שידוך מוצלך מספר # 1,638

======================