#524 Avidar משפחת
#455 Fox משפחת
#397 Lellouch משפחת

יצירת משהו גדול יותר מנישואין…

#448 Szyf משפחת
#447 Rehaut משפחת
#558 Roth Family
About Us

SawYouAtSinai החל במטרה פשוטה לסייע ליהודים רווקים ורווקות למצוא את זיווגם, את ה"בשערט". המדרשים מלמדים אותנו שכל נשמות היהודים עמדו בהר סיני, נשמה וזיווגה, ה"בשערט"/"זיווג מן השמים" שלה במעמד קבלת התורה. עתה, המשימה והמטרה היא מציאת אותה זיווג מן השמים, ה"בשערט" שפגש אותך בסיני. (SawYouAtSinai)

SawYouAtSinai החל במטרה פשוטה לסייע ליהודים רווקים ורווקות למצוא את זיווגם, את ה"בשערט". המדרשים מלמדים אותנו שכל נשמות היהודים עמדו בהר סיני, נשמה וזיווגה, ה"בשערט"/"זיווג מן השמים" שלה במעמד קבלת התורה. עתה, המשימה והמטרה היא מציאת אותה זיווג מן השמים, ה"בשערט" שפגש אותך בסיני. (SawYouAtSinai)

About Us

כיצד אתר זה פועל? כיצד אתר זה שונה מאתרי היכרויות אחרים?

  • כשאת/ה מצטרפ/ת כחבר באתר, עליך למלאות פרופיל מלא ומורכב על עצמיך הפרופיל מכיל שאלון למילוי. כחלק ממילוי השאלון, יש אפשרות לפרט מידע על רמת הדת שלך, אופי והרגלי חיים, תחביבים, ממליצים, תיאור על עצמך ופירוט של מה את/ה מחפש בבת/בן זוג
  • השלב הבא, אנו בוחרים עבורך שדכניות (עד 2) בהתבסס במיקומך, גילך והרמה הדתית.
  • לאחר מכן, השדכניות יצרו אתך קשר בכדי להכירך טוב יותר, דרך שיחת טלפון, דוא"ל ובמידת הצורך ניתן להיפגש לראיון אישי עם השדכנית.
  • באתר, המשודכים לא יכולים לחפש בעצמם. השדכנית המקצועית שלך בוחרת לפי הקריטריונים שלך ומניסיונה פרופילים העונים למה שאת/ה מחפש, ושולחת לך רק את הפרופילים האלו כדי לעיין בהן. כמו כן להיפך, הפרופיל והתמונה שלך יוצגו אך ורק למי שהשדכנית תשלח את ההצעה.
  • חברי האתר יוכלו לעיין בחלק מהפרטים בפרופיל הנשלח להם. לאחר קריאה בעיון של הפרופיל שנשלח למשודך והמלצת השדכנית, הרווק/רווקה יכולים "לדחות" או "לאשר" את ההצעה באתר. כל תגובות המשודכים נשמרים בסודיות מוחלטת, ונצפים בידי השדכניות והמשודכים בלבד. לכל חבר באתר יש 10 ימים לקבל או לדחות הצעה, המערכת תמנע משליחת אותה ההצעה שוב.
  • לאחר ששני משודכים מסכימים לקבל את ההצעה, SawYouAtSinai שולח את פרטי ההתקשרות לשני הצדדים בכדי שיוכלו לקבוע ביניהם זמן לדבר ולקבוע פגישה. מצופה מהבחור ליצור קשר טלפוני תוך שלושה (3) ימים מקבלת המספר של הבחורה. אם הבחור לא יוכל להתקשר עד 3 ימים, עליו ליצור קשר עם השדכנית ליידע אותה מתי יוכל להתקשר לבחורה.
  • חברי אתר יכולים לשנות את הסטטוס שלהם באתר בכדי לעדכן בקלות את השדכנית במצב התקדמות הפגישות (למשל: "שוחחנו בטלפון", "נפגשנו פגישה ראשונה", "נפגשים כבר תקופה ממושכת", "מאורסים"). בנוסף, אנו מעודדים וממליצים לך ליצור קשר עם השדכנית שלך על-מנת שהיא תוכל לסייע להדריך ולתמוך בך בתהליך הפגישות (כמובן, רק במידה ותבקשו סיוע והדרכה)

השדכניות נמצאות באתר, וממשיכות לבחון חברים חדשים, להמליץ ולשדך, ולסייע (במידת הצורך) בתהליך הפגישות. הבחירה באיזה שדכנית תהיה אחראית עליך, באיזה הצעות לקבל, ובאיזה מידה את/ה מעוניין לקבל סיוע ומשוב על הפגישות מהשדכניות תלוי בך.