המשחק האחרון Mazal Tov to Amanda Dryer (New york, New York) & Natan Koloski (New York City, New York) of YUConnects שידוך מוצלך מספר # 1,963

======================