המשחק האחרון Mazal Tov to Shani Levin (Jerusalem, Jerusalem) & David Milgram (Jerusalem, Jerusalem) שידוך מוצלך מספר # 2,043

======================