המשחק האחרון Mazal Tov to Tova Lipson (Nachlaot, Jerusalem) & Yisroel Sterns (Jerusalem, Jerusalem) שידוך מוצלך מספר # 1,747

======================