#281 Yael Kalfa (Bat Ayin, Gush Etzion)
& Menachem Handelsman (Jerusalem, Jerusalem)