המשחק האחרון Mazal Tov to Eliana Liebman (West Hempstead, New York) of YUConnects & Aaron Bernstein (New York, New York) of YUConnects שידוך מוצלך מספר # 1,947

======================